Eesti kõrgkoolides õpib üle 5000 välistudengi, kellele lisaks saabub siia igal semestril Eramus+ programmi kaudu mitusada vahetusüliõpilast. Et anda neile võimalus kohalikega paremini suhelda ja kogukonda panustada, viivad Erasmus Student Network (ESN) Estonia ja sihtasutus Archimedes ellu programmi „Erasmus koolides“.

Tegemist on ESN Estonia haridusprogrammiga, milles külastavad Eestis õppivad välistudengid või väliskogemusega eestlased keskkoole, kutsekoole ja täiskasvanute gümnaasiume, et tutvustada oma kultuuri, keelt ja jagada välisriigis õppimise ning elamise kogemust külalistunni formaadis. ESN toetab õpilaste mobiilsust ning julgustab oma tegevusega ka Eesti noori Erasmus+ programmiga välismaale minema.
Eelmisel sügisel toimunud katseprojektis külastati kokku 11 keskkooli ja anti 19 külalistundi. Lisaks Tallinna ja Tartu koolidele toimusid külalistunnid ka Nõos ja Karksi-Nuias.

Külalistunni läbiviimiseks on kolm varianti. 
1. Kultuuri tutvustamise tund. Tunni teema on riigi või kultuuri tutvustus, kust tudeng pärit on. See avardab õpilaste silmaringi, muutes nad avatumaks ning eri kultuuridele vastuvõtlikumaks. Välisüliõpilased on alati võimalusest innukalt kinni haaranud ning tutvustavad suurima heameelega oma riiki, keelt, eriala või räägivad lihtsalt sellest, mida annab välismaal õppimise kogemus, julgustades kooliõpilasi käima tulevikus sama teed.
2. Külalistund. Välistudeng tuleb andma mõnda kindlat tundi. Näiteks inglise keele tundi tuleb inglane ja räägib õpilastele oma kodukandi slängist või ühiskonnaõpetuse tundi türklane, kes selgitab oma riigi poliitilist tausta. Või hoopis ajalootunnis räägib ungarlane eesti ja ungari keele sarnasustest ning erinevustest.
3. Kogemustund. Kutsuda Eesti noor, kes on Erasmus+ programmiga kokku puutunud, andma külalistundi, et jagada oma kogemust ja innustada ka teisi programmi võimalustest osa saama.​

Küllakutseid külalistundide andmiseks oodatakse Eesti keskkoolidelt, kutsekoolidelt ja täiskasvanute gümnaasiumidelt. Kui soovid, et külalistund toimuks sinu koolis, anna oma soovist teada enne 26. septembrit aadressil www. archimedes.ee/erasmus-koolides/. Külalistunde antakse 2019. aasta septembri algusest kuni detsembri keskpaigani.​

Erasmus Student Network ehk ESN on üks Euroopa suurimaid tudengiorganisatsioone, mis teeb koostööd rohkem kui 900 kõrgkooliga 40 riigis. ESN Estonia alla kuuluvad viis sektsiooni (ESN Tallinn, ESN Tartu, ESN Taltech IC, ESN TU IC, ESN EBS), mille peamine eesmärk ja igapäevatöö on Erasmuse programmiga Eestisse tulnud vahetusüliõpilaste ning teiste välistudengite integreerimine Eesti ühiskonda ja toetamine nende Eestis olemise vältel.
Programmi „Erasmus koolides“ läbiviimist toetab sihtasutus Archimedes.