“Erasmus koolides” on MTÜ Erasmus Student Network Estonia haridusprogramm, mille raames külastavad Eestis õppivad välistudengid või väliskogemusega eestlased nii maa- kui linnakoole, et tutvustada oma kultuuri ja keelt või jagada välisriigis õppimise ning elamise kogemust külalistunni formaadis. 

NB! Külaskäigud on mõeldud gümnaasiumidele, kutsekoolidele ja täiskasvanute gümnaasiumidele!

Programmi eesmärk:

● Parandada kultuuridevahelist suhtlust ning tõsta teadlikkust erinevate kultuuride kohta.
● Lisada õppekavadele euroopalikku dimensiooni teadvustades õpilastele sarnasusi ja erinevusi Euroopas.
● Lisaväärtusena Erasmus programmi kogemusele tutvustada välistudengitele lähemalt kohalikku kultuuri ja haridussüsteemi.
● Tõsta kohalike noorte teadlikkust vahetusprogrammidest (Erasmus+).
● Julgustada kohalikke välismaale õppima minema.

Külalistunni läbiviimiseks on kolm erinevat varianti:

1) Tunni teemaks on riigi/kultuuri tutvustus, kust on välistudeng pärit. See avardab õpilaste silmaringi, muutes nad avatumaks ning erinevatele kultuuridele vastuvõtlikumaks. Välistudengid on alati võimalusest innukalt kinni haaranud ning tutvustavad suurima heameelega oma riiki, keelt, eriala või räägivad lihtsalt sellest, mida annab välismaal õppimise kogemus, julgustades ka kooliõpilasi seda tulevikus tegema.

2) Välistudeng tuleb andma mõnda kindlat tundi. Näiteks inglise keele tundi tuleks inglane ning räägiks õpilastele oma kodukandi slängist või ühiskonnaõpetuse tundi türklane, kes selgitaks oma riigi keerulist poliitilist tausta? Või hoopis ajaloo tundi Ungari tudeng, kes võiks noortele rääkida oma riigi ajaloost? Ning miks mitte kutsuda mõni Ameerika noormees kehalise kasvatuse tundi ameerika jalgpalli õpetama?

3) Kutsuda Eesti noor, kes on Erasmus+ programmiga kokku puutunud, andma külalistundi, et jagada oma kogemust ja innustada ka teisi programmi võimalustest osa saama. 

Gruusiast pärit Tam tutvustas August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis oma koduriiki ja kultuuri

Programmi “Erasmus koolides” viib läbi MTÜ Erasmus Student Network Estonia koostöös sihtasutusega Archimedes. 

Kui oled külalistunnist huvitatud, anna oma soovist teada kuni 25.09.2019 (taotlusvorm: http://archimedes.ee/erasmus-koolides/​). Külalistunde viiakse läbi 2019. aasta septembri algusest kuni detsembri keskpaigani. 

Lisainfo: Triin Roos, president@esn.ee